Smart search results: 2025 (exact match: 2) . Page 15

8  [kar-pa-an ḫa]r!-kán-zi ta=an ḫa-as-sa-a-as pé-ra-an ti-an-zi
Festfragmente, nennend die Priesterin NIN.DINGIR {CTH 649.II.a.2.1.A, KBo 17.18 , Vs., line 8}
12      ]ke-e-et-t=a GI-an ḫu-ut-ti-an-na-i tar-na-i=ma=an
Festfragmente, nennend die Priesterin NIN.DINGIR {CTH 649.II.a.2.1.A, KBo 17.18 , Vs., line 12}
16        a]p-pa-an-zi ta=an GIŠZA.LAM.GAR-as pé-e-ḫu-da-an-zi[
Festfragmente, nennend die Priesterin NIN.DINGIR {CTH 649.I.1.A, KBo 25.31 , Vs., line 16}
6  pa-iz-zi UGULA LÚ.MEŠALA[M.ZU9  ]-x-i-e-es-zi LÚ.MEŠALAM.ZU9-s=a-an
Festfragmente, nennend die Priesterin NIN.DINGIR {CTH 649.II.a.2.2, KBo 17.43 , Rs., line 6}
x+2               ]-an ḫa!-as-sa-a
2  n=a-an[
Fragmente, nennend die ašuša(tal)la-Leute {CTH 665.I.B, KBo 20.22 , Vs., line 2}
x+21 n=a-an 2 LÚ.MEŠSANGA pár-si-an-ta-[()
Fragmente, nennend die ašuša(tal)la-Leute {CTH 665.1.A, KBo 17.36 , Vs., line x+21}
x+24 ta-lu-pu-s=a-an? ḫa-as-sa-a pí-is-[si-is-kán-zi
Fragmente, nennend die ašuša(tal)la-Leute {CTH 665.1.A, KBo 17.36 , Vs., line x+24}
8  la-an-zi n=a-an ḫa-as-sa pí-is-si-is-ká[n-zi
Fragmente, nennend die ašuša(tal)la-Leute {CTH 665.1.A, KBo 17.36 , Rs., line 8}
18  [t]a=an[
Fragmente, nennend die ašuša(tal)la-Leute {CTH 665.1.A, ABoT 1.35 , Rs., line 18}
3  [n=a-an É.DINGIRlim     ]-zi IŠ-TU É.GAL
Fragmente, nennend die ašuša(tal)la-Leute {CTH 665.1.A, KBo 17.36 , Rs., line 3}
11        p]ít-ti-nu-an-zi n=a-an É.DINGIRli[m]
9  is-ga-ru-x-[             -an]
6  LÚ.MEŠSANGA-es GIŠGIDRU.ḪI.A ŠA DINGIR.MEŠ AN -[
9  -a]n ḫu-ya-an-zi LÚ.MEŠḫa-a-pí-e-es
Texte zum Kult von Ḫanḫana {CTH 668, KUB 60.41 , Vs., line 9}
2  [ ]-x-ta DUMU=sa-an AN 
Texte zum Kult von Ḫanḫana {CTH 668, KBo 25.68 , Rs., line 2}
10         -z]i  AN 
Größere Festritualfragmente {CTH 669, KBo 25.59 , Vs., line 10}
1  [     Q]A-TAM-MA ḫu-kán-[zi n]/=a-an[
5  [          ]a ḫu-ká/n-zi n=a-an=za
7  [            ]x[ ]-x-zi n=a-an ḫu-is-w[a-