Smart search results: 884 (exact match: 20) . Page 15

21  nu ku-is A-NA dUTUŠ[I] ku-u-ru-ur A-NA LÚ.MEŠ URUPa-aḫ-ḫu-wa=ya=at ku-u-ru-ur a-sa-an-du A-NA KÚR=ma [T.E4-MI
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 21}
24  ut-tar A-NA dUTUŠI ta-a-wa-na ḫa-at-ra-a-an-zi wa-aḫ-nu-wa-an-zi=ma=at=kán Ú-UL nu ma-a-an LÚ.MEŠ URUPa-aḫ-ḫu-[wa
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 24}
25  i-en-zi n=a-at A-NA dUTUŠI ARAD.MEŠ ma-a-an LÚ.MEŠ URUPa-aḫ-ḫu-wa=ma ke-e ud-da-a-ar Ú-UL i-en-zi n=a-[
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 25}
27  n=a-as-ta A-NA LÚ.MEŠ URUPa-aḫ-ḫu-wa ku-e-da-ni UD-ti ku-u-ru-ra-as me-mi-an an-da is-ta-ma-as-te-ni nu a-pé-e-da-n[i UD-ti
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 27}
28  a-ar-ten nu URUPa-aḫ-ḫu-wa-an wa-al-aḫ-ten nam-ma=an wa-al-ḫa-an-ni-is-ke-et-ten=pát ku-it-ma-an ŠA dUTUŠI tu-uz-z[i-is 
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 28}
29  IT-TI LÚ.MEŠ URUPa-aḫ-ḫu-wa=ma=za QA-TI.ḪI.A=KU-NU su-me-es ḫu-u-da-a-ak e-es-ḫar-nu-ut-ten [k]u-i-s=a=za IT-TI LÚ.MEŠ URUPa-aḫ-ḫu-w[a QA-TI.ḪI.A=ŠU]
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 29}
29  IT-TI LÚ.MEŠ URUPa-aḫ-ḫu-wa=ma=za QA-TI.ḪI.A=KU-NU su-me-es ḫu-u-da-a-ak e-es-ḫar-nu-ut-ten [k]u-i-s=a=za IT-TI LÚ.MEŠ URUPa-aḫ-ḫu-w[a QA-TI.ḪI.A=ŠU]
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 29}
30  Ú-UL e-es-ḫar-nu-zi nu dUTUŠI I-NA URUPa-aḫ-ḫu-wa Ú-UL ku-it-ma-an pa-i-mi nu a-pé-e-da-ni ḫu-u-da-a-ak [ 
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 30}
31  a-pu-u-un ku-it-ma-an ḫu-u-da-a-ak ku-e-mi nam-ma URUPa-aḫ-ḫu-wa za-aḫ-ḫi-ya QA-TAM-MA pa-i-mi
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 31}
32  mWa-al-wa-LÚ-is LÚ URUSu-ul-lam-ma mKa-a-si-ya-ra-as LÚ URUZa-an-za-li-ya mA-ri-it-ku LÚ URULi-il-li-ma [m       ]
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 32}
32  mWa-al-wa-LÚ-is LÚ URUSu-ul-lam-ma mKa-a-si-ya-ra-as LÚ URUZa-an-za-li-ya mA-ri-it-ku LÚ URULi-il-li-ma [m       ]
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 32}
32  mWa-al-wa-LÚ-is LÚ URUSu-ul-lam-ma mKa-a-si-ya-ra-as LÚ URUZa-an-za-li-ya mA-ri-it-ku LÚ URULi-il-li-ma [m       ]
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 32}
33  mMa-<as>-ḫu-i-lu-ú LÚ.MEŠ URUḪi-in-zu-ú-ta mSa-an-ta-as LÚ URUWa-at-ta-ru-us-na mḪal-pa-as mSi-i-u-sa-as LÚ.MEŠ URUA-an-[
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 33}
33  mMa-<as>-ḫu-i-lu-ú LÚ.MEŠ URUḪi-in-zu-ú-ta mSa-an-ta-as LÚ URUWa-at-ta-ru-us-na mḪal-pa-as mSi-i-u-sa-as LÚ.MEŠ URUA-an-[
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 33}
33  mMa-<as>-ḫu-i-lu-ú LÚ.MEŠ URUḪi-in-zu-ú-ta mSa-an-ta-as LÚ URUWa-at-ta-ru-us-na mḪal-pa-as mSi-i-u-sa-as LÚ.MEŠ URUA-an-[
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 33}
34  mÚ-sa-pa-as LÚ URUTaḫ-ḫi-i-sa mPa-ḫa-a-u-wa-as LÚ URUA-la-tar-ma mA-ka-ar-ki-is LÚ URUPa-li-is-na mPí-i[k-
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 34}
34  mÚ-sa-pa-as LÚ URUTaḫ-ḫi-i-sa mPa-ḫa-a-u-wa-as LÚ URUA-la-tar-ma mA-ka-ar-ki-is LÚ URUPa-li-is-na mPí-i[k-
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 34}
34  mÚ-sa-pa-as LÚ URUTaḫ-ḫi-i-sa mPa-ḫa-a-u-wa-as LÚ URUA-la-tar-ma mA-ka-ar-ki-is LÚ URUPa-li-is-na mPí-i[k-
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 34}
35  mḪu-u-ru-us LÚ URUMa-ra-ar-ḫa mAg-ga-as LÚ URUTa-ḫi-is-na mTa-ḫi-sa-al-li-is LÚ URUḪal-ma ke-e LÚ.M[EŠ
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 35}
35  mḪu-u-ru-us LÚ URUMa-ra-ar-ḫa mAg-ga-as LÚ URUTa-ḫi-is-na mTa-ḫi-sa-al-li-is LÚ URUḪal-ma ke-e LÚ.M[EŠ
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 35}