Smart search results: 884 (exact match: 20) . Page 17

46  ma-[aḫ]-ḫa-an [IŠ]-ME n=a-as-ta [pa-]it ERÍN.MEŠ KUR URUAr[-za-u-wa] kat-ta-an ar-ḫa t[ar-na-as] nu ERÍN.MEŠ KUR URUAr-za-u-[wa] A-NA mMa-ad[-du-wa-at-ta ...]
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 46}
54  ma-aḫ[-ḫa-an=ma-a]=s-si [kat-ta ú-e-er n=a-as-]ta ŠA mMa[-ad-]du-wa-at-ta [DAM.]MEŠ=ŠU NAM.RA.ḪI.A=SÚ-NU a-as-su-u=ya se-e-er URUSal-la-u-wa-as-si ú-e[-mi-e-er]
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 54}
55  n=a-at-=si a-ap-[pa pí-i-e-er ŠA] mKu-pa-an-ta-dLAMMA-]ya=ya=kán [DAM.MEŠ=ŠU DUMU.MEŠ]=ŠU NAM.RA.ḪI.A=SÚ a-as-su-u=ya se-er URUSal-la-u-wa-as-si ú[-e-mi-e-er=pát?]
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 55}
58  x-x-x [...]=kán URUSal-la-u-wa-as-si kat-ta-an-ta LÚ.MEŠBE-LU GALtim ku-e[-es] mPí-se-ni-in mPu-us-ku-ru-nu-wa-an-n=a DUMU mAḫ-[ ...]
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 58}
60  a-[ap-pa]=ma=kán mAt-ta-ri-is-si-ya-as LÚ URUA-aḫ-ḫi-ya-a ar-ḫa ú-et nu EGIR-an? tu-uk=pát mMa-ad-du-wa-at-ta-an ku-na-an-na sa-an-ḫ[i-is-ke-e]t
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 60}
63  x-x-x IŠ-TU KUR URUḪa-at-ti ḫu-i-nu-ut mKi-is-na-pí-li-s=a A-NA mAt-ta-ri-is-si-ya me-na-aḫ-ḫa-an-ta za-aḫ-ḫi-ya pa-it nu ŠA mAt-ta-ri-is-si-ya 1 ME GIŠG[IGIR x-x LI-IM ERÍN.MEŠ za-aḫ-ḫi-ya ti-i-e]-er nu za-aḫ-ḫi-er 
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 63}
66  a-ap-pa=ma URUDa-la-u-wa-as [ku-]u[-ru-]ur IS.-BAT nu mMa-ad-du-wa-at-ta-as A-NA mKi-is-na-pí-li ki-is-sa-an ḫa-at-ra-a-it ú-uk=wa wa-al-ḫu-u-an-zi
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 66}
67  URUDa-la-u-wa pa-i-mi [su-me-s=a]=wa URUḪi-in-du-wa i-it-ten nu=wa ú-uk URUDa-la-u-wa-an wa-al-aḫ-mi nu=wa nam-ma ERÍN.MEŠ URUDa-la-u-wa A-NA URUḪi-in-du-wa
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 67}
67  URUDa-la-u-wa pa-i-mi [su-me-s=a]=wa URUḪi-in-du-wa i-it-ten nu=wa ú-uk URUDa-la-u-wa-an wa-al-aḫ-mi nu=wa nam-ma ERÍN.MEŠ URUDa-la-u-wa A-NA URUḪi-in-du-wa
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 67}
67  URUDa-la-u-wa pa-i-mi [su-me-s=a]=wa URUḪi-in-du-wa i-it-ten nu=wa ú-uk URUDa-la-u-wa-an wa-al-aḫ-mi nu=wa nam-ma ERÍN.MEŠ URUDa-la-u-wa A-NA URUḪi-in-du-wa
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 67}
67  URUDa-la-u-wa pa-i-mi [su-me-s=a]=wa URUḪi-in-du-wa i-it-ten nu=wa ú-uk URUDa-la-u-wa-an wa-al-aḫ-mi nu=wa nam-ma ERÍN.MEŠ URUDa-la-u-wa A-NA URUḪi-in-du-wa
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 67}
67  URUDa-la-u-wa pa-i-mi [su-me-s=a]=wa URUḪi-in-du-wa i-it-ten nu=wa ú-uk URUDa-la-u-wa-an wa-al-aḫ-mi nu=wa nam-ma ERÍN.MEŠ URUDa-la-u-wa A-NA URUḪi-in-du-wa
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 67}
68  sar-di-ya Ú-UL ú-ez-z[i nu=wa UR]UḪi-in-du-wa-an ḫar-ni-ik-te-ni nu mKi-is-na-[pí-li-i]s ERÍN.MEŠ-an URUḪi-in-du-wa za-aḫ-ḫi-ya pé-ḫu-te-et
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 68}
68  sar-di-ya Ú-UL ú-ez-z[i nu=wa UR]UḪi-in-du-wa-an ḫar-ni-ik-te-ni nu mKi-is-na-[pí-li-i]s ERÍN.MEŠ-an URUḪi-in-du-wa za-aḫ-ḫi-ya pé-ḫu-te-et
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 68}
69  mMa-ad-du-[wa-at-]ta-s=a nam-ma URUDa-la-u-wa za-aḫ-ḫi-ya Ú-UL ku-it pa-it n=a-as-ta A-NA LÚ.MEŠ URUDa-la-u-wa im-ma kat-ta-an ar-ḫa ḫa-at-ra-a-it
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 69}
69  mMa-ad-du-[wa-at-]ta-s=a nam-ma URUDa-la-u-wa za-aḫ-ḫi-ya Ú-UL ku-it pa-it n=a-as-ta A-NA LÚ.MEŠ URUDa-la-u-wa im-ma kat-ta-an ar-ḫa ḫa-at-ra-a-it
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 69}
70  ka-a-as-ma=wa [ERÍN.]MEŠ URUḪa-at-ti URUḪi-in-du-wa za-aḫ-ḫi-ya pa-it nu=wa-a=s-ma-as KASKAL-an pé-ra-an e-ep-ten nu=wa-r=a-as wa-al-aḫ-ten
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 70}
70  ka-a-as-ma=wa [ERÍN.]MEŠ URUḪa-at-ti URUḪi-in-du-wa za-aḫ-ḫi-ya pa-it nu=wa-a=s-ma-as KASKAL-an pé-ra-an e-ep-ten nu=wa-r=a-as wa-al-aḫ-ten
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 70}
71  nu-u=s-sa-an E[RÍN.MEŠ URU]Da-la-u-wa KASKAL-si pa-ra-a ú-wa-te-e-er nu ú-e-er an-z[e-el] ERÍN.MEŠ-ti KASKAL-an e-ep-per nu=us ni-ni-in-ke-er
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 71}
73  nam-ma=kán mMa-ad-du-wa-at[-ta-as L]Ú.M[EŠ UR]UDa-la-u-wa A-NA KUR URUḪa-at-ti EGIR-an ar-ḫa=pát na-is n=a-at IŠ-TU LÚ.MEŠŠU.GItim kat-ta-an a-pé-e-da-ni [-]
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 73}