Smart search results: 417 (exact match: 387) . Page 19

24              -z]i ḫa-as-sa-an[=kán
Festfragmente, nennend die Priesterin NIN.DINGIR {CTH 649.I.3.A, KBo 25.33 , Vs., line 24}
10  is-ga-ra-an-te-es ḫa-as-sa-an=kán 1-ŠU [ḫu-wa-a-i
Festfragmente, nennend die Priesterin NIN.DINGIR {CTH 649.I.1.A, KBo 25.31 , Vs., line 10}
17         ]LÚ.MEŠḫa-a-pí-as pé-e-ra-an ḫu-wa-a-i ḫa-as-sa-a-an=ká[n 1-ŠU
Festfragmente, nennend die Priesterin NIN.DINGIR {CTH 649.I.1.A, KBo 25.31 , Vs., line 17}
3    ḫa-a-as-s]a-an=kán 1-ŠU ḫu-ya-an-zi ma-a-[n=a-as-ta
Festfragmente, nennend die Priesterin NIN.DINGIR {CTH 649.I.1.A, KBo 25.31 , Rs., line 3}
8  [ḫu-wa]-a-i ḫa-a-as-sa-an=kán ḫu-ya-an-zi A-ŠAR=ŠU-NU ap-pa-[an-zi
Festfragmente, nennend die Priesterin NIN.DINGIR {CTH 649.I.1.A, KBo 25.31 , Rs., line 8}
8       ḫa-a-as]-sa-an=kán 1-ŠU ḫu-ya-[an-zi
Festfragmente, nennend die Priesterin NIN.DINGIR {CTH 649.I.2, KBo 20.9 , Vs?/Rs?, line 8}
13               ḫa]-a-as-sa-an=k[án
Festfragmente, nennend die Priesterin NIN.DINGIR {CTH 649.I.2, KBo 20.9 , Vs?/Rs?, line 13}
x+8     n=e=ká]n 1-ŠU kat-ta ar-ḫ[a wa-ḫa-an-zi
15  nu-u=z=kán LÚ.MEŠŠU.GI! a-x-[  k]a-lu-lu-pu-us=(s)-mu-us
16  ḫu-ur-ta-li-an-zi n=e[=kán a]r-ḫa wa-ḫa-an-zi
31  [n=e=kán   wa-ḫa-an-zi]
Fragmente, nennend die ašuša(tal)la-Leute {CTH 665.1.A, KBo 17.36 , Vs., line 31}
x+19 3-ŠU ḫal-za-a-i ta=as=kán ḫa-as-si-i[
Fragmente, nennend die ašuša(tal)la-Leute {CTH 665.1.A, KBo 17.36 , Vs., line x+19}
7  ta=kán[
2  sa-as-nu-an-zi ta=kán ḫu-x- x-x[
Fragmente, nennend die ašuša(tal)la-Leute {CTH 665.1.A, KBo 17.36 , Rs., line 2}
17  ḫa-as-si-i[   ]-x.MEŠ=za=kán
19  n=e=kán x[      ]
25            -z]a=kán
23  [LÚ.M]EŠSANGA=kán x 
Fragmente, nennend die ašuša(tal)la-Leute {CTH 665.1.A, KBo 20.17 , Rs., line 23}
x+4 ḫa-li-y]a-mi-is=kán LÚ.MEŠpa-as-sa-an-ta-l[a-as
5  SAGI-as=kán[
Festritualfragmente {CTH 670.5, KBo 25.82 , Vs., line 5}