Smart search results: 736 (exact match: 344) . Page 20

12  LUGAL-i GAL-ri e-ep-zi LUGAL-us x[
11       ]LUGAL-i NINDA.GUR4.R/A pa-a-i LUGAL-us pár-si-ya SAGI
17     LÚ].MEŠḫal-li-re-es SÌ[Rr]u SAGI LUGAL-i
18     ]x LUGAL-us pár-si-ya L[ÚSA]GI LUGAL-i NINDA.GUR4.RA e-ep-zi
25       LUGAL]-i pa-a-i LUGAL-[u]s [par-si-ya
Das KI.LAM-Fest {CTH 627.?, KUB 32.94 , Rs., line 25}
18  [LÚ.MEŠ]ḫa-a-pí-es ka-ru-ú=ma=as tar-ku-an-zi ma-a-n=a-as-ta GAL=ŠU-NU LUGAL-i ḫa-an-[da-a-it-ta]
22   LUGAL]-i ḫa-an-da-a-it-ta LÚ GIŠGIDRU-s=a a-ap-pa-i ta-a=z A-ŠAR=ŠU e-[ep-zi
16     LUGAL]-i pa-ra-a e-ep-zi LUGAL-us t[u-
19  [(LÚ.MEŠ)   ]x LUGAL-i NIN.DINGIR=ya GAL.ḪI.A pí-ya-an-zi
12  SAGI LUGAL-i NINDA.GUR4.RA pa-a-i LUGAL-us 
Das Gewitterritual {CTH 631.9, KBo 20.8 , Vs., line 12}
19  [ e-sa-an-da LÚ.MEŠ(Ú-BA-RU LUGAL-i ḫa-in-kán-t)]a t[(a e-sa-an-da)]
50  [...   (x LUGAL-i pa)]-ra-a e-ep-zi LUGAL-us QA-TAM da-a-i
Das Gewitterritual {CTH 631.1, KUB 43.26 , Vs., line 50}
9  LUGAL-i[
Das Gewitterritual {CTH 631.1, KBo 34.5 , Rs., line 9}
1  [UGULA LÚ.MEŠMUḪALDIM is]-p[a-a]n-[tu-z]i-as-sar LU[GAL-i pa-ra-a e-ep-zi]
Fragmente der Feste für die unterirdische Gottheiten {CTH 645.7.A, KUB 43.30 , Vs., line 1}
8  [UGULA LÚ].MEŠMUḪALDIM mar-nu-an-da-as is-pa-an-tu-zi-as-sar LUGAL-i pa-ra-a e-ep-z[i]
Fragmente der Feste für die unterirdische Gottheiten {CTH 645.7.A, KUB 43.30 , Vs., line 8}
12  [UGULA LÚ.MEŠ]MUḪALDIM GEŠTIN-as is-pa-an-tu-zi-as-sar LUGAL-i pa-r[a-a] e-ep-zi
Fragmente der Feste für die unterirdische Gottheiten {CTH 645.7.A, KUB 43.30 , Vs., line 12}
18  DUMU.É.GAL LUGAL-i pé-ra-an ḫu-wa-a-i n=a-as ú-ez-zi DAM GUDU12-as kat-t[(a ti-i-e-ez-zi)]
Fragmente der Feste für die unterirdische Gottheiten {CTH 645.6.C, KBo 17.15 , Rs., line 18}
21  LUGAL-i pé-ra-an ḫu-ya-an-zi a-ar-ka-mi gal-gal-tu-u-ri x LUGAL-i[
Fragmente der Feste für die unterirdische Gottheiten {CTH 645.6.C, KBo 17.15 , Rs., line 21}
21  LUGAL-i pé-ra-an ḫu-ya-an-zi a-ar-ka-mi gal-gal-tu-u-ri x LUGAL-i[
Fragmente der Feste für die unterirdische Gottheiten {CTH 645.6.C, KBo 17.15 , Rs., line 21}
9  [m]a-a-n=a-as-ta GAL=ŠU-N[U LUGAL-i ḫa-a]n-da-a-it-ta [pé-e-di-i=s-mi=pát ZAG-ni 1-ŠU]