Smart search results: 417 (exact match: 387) . Page 6

78  [ma-a-an=wa-r=a-as=ma=kán kat-ti=mi ú-ez-]zi nu=wa-r=a-an [e-ep]-mi [nu]=wa-r=a-an=kán ku-e-mi nu=mu ma-aḫ-ḫa-an mMa-ad-du-wa-at-ta-as QA-TAM-MA ḫa-at-ra-a-it
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 78}
10  [nu=wa-r=a-an=kán ku-e-mi ... ]x ḫa-li-iḫ-la-i
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Rs., line 10}
16  [ŠA A-BI dUTUŠI a-ú-ri-ya-la-as sa-pa-a-sa-]al-le-es-s=a e-es nu=wa=kán KUR.KUR.ḪI.A KÚR me-na-aḫ-ḫa-an-ta ḫar-ak nu=wa-a=[t-ta ma-a-an me-]mi-an
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Rs., line 16}
20  mMa-ad-du-wa-at-ta-s=a=k[án A-N]A A-BI dUTU[ŠI] li-in-ga-in sar-ra-at-ta-at nu=za KUR URUAr-za-u-wa ḫu-u-ma-an da-a-as n=a-a[t ...]
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Rs., line 20}
22  ki-is-sa-an zi-ik-ke-et [KUR] URUḪa-pa-a-al-la=wa=kán na-as-su ku-e-mi na-as-ma=wa-r=a-at QA-DU NAM.RA.ḪI.A GU4.ḪI.A UDU.ḪI.A ar-nu-mi [n=a-at A-NA] dUTUŠI
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Rs., line 22}
23  pa-ra-a pé-eḫ-ḫi nam-ma=ma=kán KUR URUḪa-pa-a-al-la ku-en-ta=ya Ú-UL e-ep-ta=ya=at Ú-UL n=a-at A-NA dUTUŠI pa-ra-a Ú[-UL pa-it-ta]
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Rs., line 23}
25  A-NA GAL.GEŠTIN=ma ki-is-sa-an ḫa-at-re-es-ke-zi A-NA KUR URUḪa-pa-a-al-la=wa-a=t-ta 1-e-az ti-ya-mi zi-g=a=wa=mu=kán a-wa-an ar-ḫa [tar-na]
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Rs., line 25}
26  nu=wa=kán i-it KUR URUḪa-pa-a-al-la=wa=kán ku-e-ni na-as-ma=wa-r=a-at ar-nu-ut ma-aḫ-ḫa-an=ma-an=za=kán GAL.GEŠTIN a-wa-an ar-ḫa tar-na-as
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Rs., line 26}
26  nu=wa=kán i-it KUR URUḪa-pa-a-al-la=wa=kán ku-e-ni na-as-ma=wa-r=a-at ar-nu-ut ma-aḫ-ḫa-an=ma-an=za=kán GAL.GEŠTIN a-wa-an ar-ḫa tar-na-as
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Rs., line 26}
26  nu=wa=kán i-it KUR URUḪa-pa-a-al-la=wa=kán ku-e-ni na-as-ma=wa-r=a-at ar-nu-ut ma-aḫ-ḫa-an=ma-an=za=kán GAL.GEŠTIN a-wa-an ar-ḫa tar-na-as
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Rs., line 26}
27  nam-ma=ma-an=si EGIR-an KASKAL.MEŠtim I[S.-BAT] ma-a-n=a-an=kán EGIR-an-ta wa-al-aḫ-ta nu-u=s-si ke-e-da-ni ud-da-ni-i mAn-ta-ḫi-it-ta-a-as=pát G[AL- ...]
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Rs., line 27}
32  nu nam-ma MA-ḪAR dUTUŠI ar-ga-mu-us-s=a [ú-]tu4-ma-an-zi Ú-UL tar-na-i nu=us=za a-pa-a-as da-as-ke-et ŠA dUTUŠI=ya=kán ANŠE.KUR.RA.ḪI.A k[u-is a-pí-ya] e-es-ta
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Rs., line 32}
37  [nu]=kán ta-ma-a-i ku-e-ek-ki ud-da-a-ar [...nu-u]=n-na-as EGIR-pa ta-ma-a-i ud-da-a-ar ḫa-at-re-es-ke[-si]
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Rs., line 37}
38  [a-a]p-pa=ma=kán dUTUŠI IŠ-TU KUR URUSal-pa Ù I[Š-TU KUR URU ... ]-sa ERÍN.MEŠ ANŠE.KUR.RA.ḪI.A ar-ḫa ú-wa-te-nu-un mMa-ad-du-wa-at-t[a-as=ma ...]
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Rs., line 38}
40  ti-it-nu-ut am-me-el=wa-a=z e-es-ten nu=wa=za=kán[ ŠA dUTUŠI KUR.KURti]m e-es-du-ma-at KUR URUḪa-at-ti=ma=wa wa-al-aḫ-te-en nu ú-e-[er ŠA dUTUŠI KUR.KURtim e-sa-an-ta-at] 
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Rs., line 40}
41  nu URU.DIDLI.ḪI.A BÀD ar-ḫa wa-ar-nu-er dUTUŠI=m/a -x -[ ... ]nu=za=kán am-me-el=pát ERÍN.MEŠ.ḪI.A tar-ḫu-i-la-us ka-ra-a-ta-u[s? ...]
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KBo 19.38 , Rs., line 41}
42  [mMa-]ad-du-wa-at-ta-as=ma-a=z a-pé-e-da-as UD/.ḪI.A-as sa-a-k/[u-wa mu-u]n-na-a-it n=a-as=kán A-NA LÚ.MEŠ URUPí-i-ta-as-sa pa-ra-a [...]
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KBo 19.38 , Rs., line 42}
45  us-ki-is-[g]a-tal-la-as-s=a ú-uk nu=wa=mu ma/-a-an i-da-a-lu-un/ me-mi-an ku-is [me-ma-i ú-]g=a=wa=kán A-NA dUTUŠI Ú-U[L ku-it-ki sa-an-na-as-ke-mi nam-ma=wa-r=a-at]
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KBo 19.38 , Rs., line 45}
62  [nu-u]=s-si=kán pa-it ki-nu-un mMu-ul-li-ya[-ra-as I-NA É=ŠU pít-te-ya-a]n-da-an ú-e-mi-et nu A-NA [mMa-ad-du-wa-at-ta ki-is-sa-a]n me-ma-i
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KBo 19.38 , Rs., line 62}
81  [A-NA] KUR URUKa-ra-ki-sa GAM [... ]x=pát ku-u-us=kán
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KBo 19.38 , Rs., line 81}