Smart search results: 2025 (exact match: 2) . Page 6

32  [zi-ik-k=a=wa]-r=a-an mM[a-ad-du-wa-]at-ta-as QA-TAM-MA kar-si za-aḫ-ḫ[i-ya-aḫ-ḫu-ut?] A-NA ?L[Ú.KÚR?-y]a=wa ḫa-lu-ki [ZI-i]t le-e ku-e-da-ni-ki pí-i-e-si
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 32}
35  [ma-a-n=a-as] x-x [... nu=wa-r=a-an] sa-an-na-at-ti=ya le-e mu[-un-na-]a-si=y[a]=wa-r=a-an le-e [nam-ma]=ya=wa-r=a-an=za ta-me-e-da-ni KUR-ya le-e
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 35}
35  [ma-a-n=a-as] x-x [... nu=wa-r=a-an] sa-an-na-at-ti=ya le-e mu[-un-na-]a-si=y[a]=wa-r=a-an le-e [nam-ma]=ya=wa-r=a-an=za ta-me-e-da-ni KUR-ya le-e
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 35}
35  [ma-a-n=a-as] x-x [... nu=wa-r=a-an] sa-an-na-at-ti=ya le-e mu[-un-na-]a-si=y[a]=wa-r=a-an le-e [nam-ma]=ya=wa-r=a-an=za ta-me-e-da-ni KUR-ya le-e
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 35}
36  a[n-da ?tar-na]-si nu=wa-r=a-an [ap-pí-is-k]i nu=wa-r=a-an a-ap-pa A-NA A-BI [dUTU]ŠI [up-pí-i]s-ki
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 36}
36  a[n-da ?tar-na]-si nu=wa-r=a-an [ap-pí-is-k]i nu=wa-r=a-an a-ap-pa A-NA A-BI [dUTU]ŠI [up-pí-i]s-ki
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 36}
38  ku-is-ki za-am-mu-ra-a-iz-zi z[i-ik-k=a]=wa-r=a-an le-e [sa-an-]na-at-ti nu=wa me-mi-ya-an A-NA dUTUŠI ḫa-at-ra-a-i an-tu-uḫ-sa-an-n=a=wa e-ep
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 38}
39  nu=wa-r=a[-an A-NA] A-BI dUTUŠI up-pí [A-N]A mAt-tar-si-ya=ya=[wa ḫa-lu-k]i le-e [pí-i-e-s]i ma-a-an=wa-a=t-ta mAt-tar-si-ya-s=a ḫa-lu-ki u-i-[ya-zi]
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 39}
40  zi-g=[a=wa] LÚ T.E4-MI e-ep nu=[wa-r=a]-an A-NA A-BI d[UTU]ŠI up-pí me-mi-]ya-an-n=a=wa-a=[t-tá=k-kán ku-i]n ḫa-at-ra-a-iz-zi nu=wa-r=a-an le-e sa[-an-na-at-ti]
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 40}
40  zi-g=[a=wa] LÚ T.E4-MI e-ep nu=[wa-r=a]-an A-NA A-BI d[UTU]ŠI up-pí me-mi-]ya-an-n=a=wa-a=[t-tá=k-kán ku-i]n ḫa-at-ra-a-iz-zi nu=wa-r=a-an le-e sa[-an-na-at-ti]
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 40}
41  nu=wa-r=a-an A-NA A-BI dUTUŠI sa-ku-wa-as-sar ḫa-at[-ra-a-i LÚ] T.E4?-MI?=ma=wa=kán a-ap[-pa A-NA] MA-ḪAR m[At-tar-si-ya] ZI-it le-e na-i[t-ti]
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 41}
78  [ma-a-an=wa-r=a-as=ma=kán kat-ti=mi ú-ez-]zi nu=wa-r=a-an [e-ep]-mi [nu]=wa-r=a-an=kán ku-e-mi nu=mu ma-aḫ-ḫa-an mMa-ad-du-wa-at-ta-as QA-TAM-MA ḫa-at-ra-a-it
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 78}
78  [ma-a-an=wa-r=a-as=ma=kán kat-ti=mi ú-ez-]zi nu=wa-r=a-an [e-ep]-mi [nu]=wa-r=a-an=kán ku-e-mi nu=mu ma-aḫ-ḫa-an mMa-ad-du-wa-at-ta-as QA-TAM-MA ḫa-at-ra-a-it
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 78}
8  [... ar-]ḫa da-a nu=wa-r=a-an=za A-NA DAM=YA ú-uk
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Rs., line 8}
9  [... ma-a-an=wa-r]=a-as kat-ti=mi ú-ez-zi nu=wa-r=a-an e-ep-mi
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Rs., line 9}
10  [nu=wa-r=a-an=kán ku-e-mi ... ]x ḫa-li-iḫ-la-i
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Rs., line 10}
18  [ku-u-ru-ur e-ep-zi nu=wa-r=a-an ḫu-u-da-a-a]k wa-al-aḫ nu=wa=za QA-TEMEŠ=KA zi-ik ḫu-u-da-a-ak e-es-ḫar-nu-ut
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Rs., line 18}
27  nam-ma=ma-an=si EGIR-an KASKAL.MEŠtim I[S.-BAT] ma-a-n=a-an=kán EGIR-an-ta wa-al-aḫ-ta nu-u=s-si ke-e-da-ni ud-da-ni-i mAn-ta-ḫi-it-ta-a-as=pát G[AL- ...]
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Rs., line 27}
54  n=a-at=za ar-ḫa pa-a-ir URUMa-ra-a-sa-an[=ma URU-an] kat-ta-an lu-uk-ke-e-er n=a-an a[r-ḫa wa-ar-nu]-er
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KBo 19.38 , Rs., line 54}
55  EGIR-an-ta=ma ú-wa-nu-un dUTUŠI A-NA mMa-[ad-du-wa-a]t-ta mMu-ul-li-ya-ra-an LÚ GIŠGIDRU ḫa-lu-ki AŠ-PUR n=a-an A-N[A mMa-ad-du-wa-at-t]a ki-is-sa-an ḫa-x [...]
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KBo 19.38 , Rs., line 55}