Smart search results: 199 (exact match: 67) . Page 9

2  nu-u=s-sa-a[n
Feste für die Göttin Tetešḫapi {CTH 738.I.23, Bo 6594, Vs., line 2}
9  [LUGAL-s=]a tu-u-wa-az QA-[TAM da-a-i]/ UGULA LÚ.MEŠ GIŠBANŠUR p/ár-si-ya ta-a=s-[sa-an] 
13  [ta-a=s-sa-an   ]-x-ra-a-as-sa-as/ NINDAḫar-sa-as se-e-er
9  [n]=a-a(n)=s-sa-an kat-ta DUGGÌR.KIŠ-ya la-ḫu-e-ni[
Palaische Hymne und Mythos {CTH 752.D, KBo 17.25 , Vs., line 9}
x+20    Ú]-UL nam-ma ta-ma-i ú-t[u?]-me-e-ni nu-u=s-sa-an
Palaische Hymne und Mythos {CTH 752.A, KBo 39.174 +KUB 35.93 , Vs., line x+20}
9   nu-u=s-sa-an ḫu-wa-al-le-es-n[a-a]/s NA4.ḪI.A-as-s=a KAŠ.GEŠTIN-it
Palaische Hymne und Mythos {CTH 752.B, KBo 30.39 +KUB 35.164 , Rs., line 9}
15  GUD.ḪI.A-us IM-as se-e-r=a-a=s-sa/-an MAR.GÍD.DA-as IM-as
Palaische Hymne und Mythos {CTH 752.B, KBo 30.39 +KUB 35.164 , Rs., line 15}
21  [ ]-ki-li12?-an i-ya-mi nu-u=s-[sa-an (MUNUS.MEŠKI.SIKKIL)]
Palaische Hymne und Mythos {CTH 752.B, KBo 30.39 +KUB 35.164 , Rs., line 21}
10  nu-u=s-sa-an ke-e ḫu-u-ma-an-ta GIŠpád-da-[ni s]u-uḫ-ḫa-aḫ-ḫi
Palaische Hymne und Mythos {CTH 752.A, KUB 35.93 +KUB 32.117 +KBo 39.174 +KBo 19.156 , Rs., line 10}
11  GIŠpád-da-r=a-a=s-sa-an ḫa-as-si-i te-eḫ-ḫé ki-x-[
Palaische Hymne und Mythos {CTH 752.A, KUB 35.93 +KUB 32.117 +KBo 39.174 +KBo 19.156 , Rs., line 11}
14  nu ḫu-up-pí-e-mi MUNUSa-ra-as=mi-s=a-a=s-sa-an is-ta-na-na-as
Palaische Hymne und Mythos {CTH 752.A, KUB 35.93 +KUB 32.117 +KBo 39.174 +KBo 19.156 , Rs., line 14}
18  da-a-i GIŠBANŠUR=ya-a=s-sa-an  da-a-i
Palaische Hymne und Mythos {CTH 752.A, KUB 35.93 +KUB 32.117 +KBo 39.174 +KBo 19.156 , Rs., line 18}
19  nu-u=s-sa-a[n] dKa-taḫ-[zi]-pu-ri da-a-i nu-u=s-sa-an
Palaische Hymne und Mythos {CTH 752.A, KUB 35.93 +KUB 32.117 +KBo 39.174 +KBo 19.156 , Rs., line 19}
19  nu-u=s-sa-a[n] dKa-taḫ-[zi]-pu-ri da-a-i nu-u=s-sa-an
Palaische Hymne und Mythos {CTH 752.A, KUB 35.93 +KUB 32.117 +KBo 39.174 +KBo 19.156 , Rs., line 19}
20  AN AŠ GIŠx[ nu-u]=s-sa-an dUTU-i lu-ut-ti-ya da-a-i
Palaische Hymne und Mythos {CTH 752.A, KUB 35.93 +KUB 32.117 +KBo 39.174 +KBo 19.156 , Rs., line 20}
21  nu-u=s-s[a-an  ]-da-as da-a-i nu-u=s-sa-an
21  nu-u=s-s[a-an  ]-da-as da-a-i nu-u=s-sa-an
22  x   x[   ]x-()da-a-i nu-u=s-sa-an ḫa-as-sa-as
23  da-a]-i nu-u=s-sa-an ḫa-as-si-i
15  ḫa-an-za-as-sa-as=sa-as   n=e-e=s-sa-an
Segen für Labarna-König {CTH 820.1, KUB 36.110 , Rs., line 15}