Smart search results: 875 (exact match: 7)

x+25 [ ]x-x[   ]x [K]UR U[RUḪ]a-at-ti=ya ku-is URU-a[s?
Vertrag Arnuwandas I. mit den Kaškäern {CTH 137.1, KBo 16.27 , Vs., line x+25}
20  nu URU-as ku-is ar-ḫa la-a-an-za x[... ]/-ya-at-ta-ri su-me-e[s?
Vertrag/Übereinkunft Arnuwandas I. mit den Kaškäern {CTH 138.1, KUB 23.77 , Vs., line 20}
61  URUḪa-at-tu-si pí-is-te-ni n=a-an=kán pa-ra-a I-NA KUR KÚR im-ma na-a-i AŠ-[ŠUM?]=za 1 LÚ URU-as ḫu-u-ma-an-za wa-as-túl-li e-e[p-
Vertrag/Übereinkunft Arnuwandas I. mit den Kaškäern {CTH 138.1, KUB 23.77 , Rs., line 61}
98  ma-a-an ŠA KUR URU[Q]a-as-ga=ma ku-is ku-u-ru-ra-as URU-[as?        ]/ú-ez-zi su-me-s=a-a=s-si=kán ták-su-la-as
Vertrag/Übereinkunft Arnuwandas I. mit den Kaškäern {CTH 138.1, KUB 13.27 +KUB 26.40 , Rs., line 98}
61  [    ŠA LÚ]ùKÚR=ya ku-is URU-as ták-su-li ú-ez-zi su-me-s=a-a=s-si KUR URUḪa-at-ti pé-ra-a[n ...] x-at-te-ni
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 61}
24  [ke]-e-el URU-as               [        ]
Unabgekürzte Leberorakel (SU) {CTH 571, KBo 16.97 , Vs., line 24}
x+10 pár-na-as URU-as LI-IM DINGIR.MEŠ ú-wa-at-[te-en
Segen für Labarna-König {CTH 820.3, KUB 43.23 , Rs., line x+10}
52  [           KUR]-e-as URU-ya-as sa-ak-la-is na-ak-ki-s=a[s? ...   ]-e-da-az na-ak-ki-is
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 52}
3  nu 7 ME ÉRIN.MEŠ ú-et mA-am-x-[x-as URU-an
Anum-Ḫirbi und die Stadt Zalpa erwähnende Fragmente {CTH 2.2, KUB 36.99 , Vs., line 3}
15  ú-uk=wa LUGAL-us=s-mi-is ki-is-ḫa Ù ÉRIN.MEŠ kat-ti-i=s-mi nu URU-an ḫar-ni-ik-ta
Erzählung um die Stadt Zalpa und weitere Zalpa erwähnende Fragmente {CTH 3.1.A, KBo 22.2 , Rs., line 15}
11  LUGAL.GAL URU-an na-as-m[a
Vertrag Zidanzas II. mit Pillija von Kizzuwatna {CTH 25, KUB 36.108 , Vs., line 11}
25  [...]x nu=za=kán I-NA KUR URUḪa-at-ti ku-in URU-an wa-al-[aḫ-
Vertrag/Übereinkunft Arnuwandas I. mit den Kaškäern {CTH 138.1, KUB 23.77 , Vs., line 25}
75  ŠA KUR URUḪa-at-ti=ya-a=z URU-a[n ZI-it le]/-e ku-is-ki e-sa-ri ki-nu-un=za=kán ku-is k[u-r]u?-ri an-da
Vertrag/Übereinkunft Arnuwandas I. mit den Kaškäern {CTH 138.1, KUB13.27 +KUB 23.77 , Rs., line 75}
76  LÚ URUQa-as-ga ZI-it URU-an [       d]/UTUŠI K[ÚR] n=a-an za-aḫ-ḫi-e-ez-zi
Vertrag/Übereinkunft Arnuwandas I. mit den Kaškäern {CTH 138.1, KUB13.27 +KUB 23.77 , Rs., line 76}
87  an-da=ma=kán ma-a-an ták-su-la-as URUḪa-at-t[u-s- ?ú]/-ez-zi nu-u=-s-si ku-in URU-an BE-EL MA-AD-GAL9-TI
Vertrag/Übereinkunft Arnuwandas I. mit den Kaškäern {CTH 138.1, KUB13.27 +KUB 23.77 , Rs., line 87}
14  [     ]-na-an-zi nu ú-ez-zi ŠA KUR URUḪa-at-ti URU-an ku-i[n
Vertrag/Übereinkunft Arnuwandas I. mit den Kaškäern {CTH 138.1, KUB 23.77a , Rs., line 14}
15  [    ḫa-an-t]e-ez-zi-in=pát a-ú-ri-ya-as URU-an wa-al-ḫu-wa-ni ma-a-an[
Vertrag/Übereinkunft Arnuwandas I. mit den Kaškäern {CTH 138.1, KUB 23.77a , Rs., line 15}
16  [   wa-l]a-aḫ-zi ú-e-s=a EGIR-pa ták-su-la-as=pát URU-an wa-al-ḫ[u-wa-ni?]
Vertrag/Übereinkunft Arnuwandas I. mit den Kaškäern {CTH 138.1, KUB 23.77a , Rs., line 16}
47  [...                       ]x-an A-NA dUTUŠI a-pu-u-un URU-an kat-ta ta-a-wa-na
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Vs., line 47}
34  [URU]x -ni-ḫu-wa-la-an=ma-a=z URU-an ZI-it [e-es-]ta-at nam-ma=tá=k-kán ŠA KUR URUḪa-at-ti ku-i-e-es LÚ.MEŠpít-te-ya-an-te-es an-da i-ya-[an-ta-at?]
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Rs., line 34}