Smart search results: 595 (exact match: 2)

5  ta a-ni-ez-zi ma-a-an zi-in-ni-z[i=m]a A-NA LUGAL ḫé-ek-ta
Größere Festritualfragmente {CTH 669, KBo 20.10 , Vs., line 5}
1  [LÚ?] dU-as I-NA UDUN=ŠU a-ni-ez-zi [LUGAL-u]s
Größere Festritualfragmente {CTH 669, KBo 20.10 , Vs., line 1}
x+21 [    SIMUG].A ŠA 1« MA.NA URUDUPISÀN a-ni-e-ez-zi 1« PA ŠE ku-us-sa-a(n)=s-se-[et]
Gesetze, 2. Serie: "Wenn eine Rebe" {CTH 292.I.A, KUB 29.30 , Vs?/Rs?, line x+21}
x+22 [        ]ZABAR ŠA 2 MA.NA KI.LÁ a-ni-e-ez-zi 1 PA ZÍZ ku-us-s[a-a(n)=s-se-et]
Gesetze, 2. Serie: "Wenn eine Rebe" {CTH 292.I.A, KUB 29.30 , Vs?/Rs?, line x+22}
x+23 [        ] ŠA 1 MA.NA KI.LÁ a-ni-e-ez-zi    1 PA ŠE k[u-
Gesetze, 2. Serie: "Wenn eine Rebe" {CTH 292.I.A, KUB 29.30 , Vs?/Rs?, line x+23}
x+2 a-ni-e-m[i
Ein althethitisches Ritual für das Königspaar {CTH 416.A, KBo 17.1 , Vs., line x+2}
x+18 an-ni-is-ke-ez-zi ku-it-ma-a-n=a-as la-a-az-zi-at-ta ma-a-n=a-as la-az-zi-at-ta=ma
6        wa]-as-ta-i nu pu-p[u-w]a-a-tar i-ez-zi
Vertrag mit den Ḫabiru {CTH 27, KBo 9.73 , Vs., line 6}
x+50 50 [k]u-is-ki i-ez-zi DUMU=ŠU A.ŠÀ=ŠU GIŠKIRI6.GEŠTIN=ŠU le-e ku-is-ki wa-a-si 
x+51 [ku-i]s=za ḫi-ip-pa-ri ḫa-a-ap-pár i-ez-zi n=a-as=kán ḫa-a-ap-pa-ra-az 
18  ták-ku ŠAḪ ḫi-l[a-a]n-na-as ku-is-ki ta-i-ez-zi 6 GÍN KÙ.BABBAR pa-a-i pár-na-<a=s>-se=a su-wa-i-ez-zi
19  19 ták-ku ŠAḪ ar-nu-an-da-an ku-is-ki ta-i-ez-zi 6 GÍN KÙ.BABBAR pa-a-i
40  ták-ku LÚlum EL-[LUM] É-er t[a-i-e]z-zi sa-ku-wa-as-sar=pát pa-a-[i]
42  42 ták-ku me-ek-ki t[a-i-ez-zi me-ek]-ki=se is-ḫi-an-zi ták-ku te-e-pu ta-i-ez-[zi]
42  42 ták-ku me-ek-ki t[a-i-ez-zi me-ek]-ki=se is-ḫi-an-zi ták-ku te-e-pu ta-i-ez-[zi]
44  44 ták-ku ARAD-as É-er ta-i-ez-zi sa-ku-w[a-as-sar]=pát pa-a-i ta-ya-zi-la-as 6 GÍN KÙ.BABBAR pa-a-i 
46  pí-an-zi ták-ku me-ek-ki ta-i-e[z-zi ... ]is-ḫi-an-zi ták-ku te-e-pu 
47  ta-i-ez-zi te-e-pu-u=s-se is-[ ... t]e-ez-zi se-e-er=si-it=wa
51  [t]ák-ku ARAD-as ḫal-ki-as ÉSAG-an ta-i-ez-zi É[SAG- ...]
48  na-ak-ki-it da-a-aḫ-ḫu-un pé-e-di-i=s-si=ma ZÀ.AḪ.LI-an a-ni-e-[nu-un]
Der Anitta-Text {CTH 1.A, KBo 3.22 , Rs., line 48}